Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem “PASKĀLA RITENIS”
Daugavpils Universitātes (DU)
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē
2019. gada 4.aprīlī
Daugavpilī, Parādes ielā 1

Pieteikšanās olimpiādei: no 11. marta līdz 21.martam.

Olimpiādes nolīkums: Olimpiādes “Paskāla ritenis” nolikums

Norises plāns:

Datums Laiks Skolēni Skolotāji
04.04.2019.
9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrēšana DU, Parādes ielā 1
10.00 –10.45 Olimpiādes atklāšana DU, Parādes ielā 1, 118. auditorija, 1. stāvs
11.00 –11.45 Sacensības I kārta (Teorētiskā daļa) – datorklasēs        Prezentācijas/Brīvlaiks     
11.45 –12.45 Pārtraukums
12.45 –16.15 Sacensības II kārta (Praktiskā daļa) – datorklasēs         Prezentācijas/Brīvlaiks     

DU plāns


DU plāns
 

Ievērībai!

  1. Olimpiādes dalībniekiem precīzi jāievēro katrai kārtai atvēlētais laiks, pēc tā iztecēšanas turpināt uzdevumu izpildi nedrīkst.
  2. Neparedzētu apstākļu gadījumā, olimpiādes rīcības komiteja var pagarināt 2. kārtas ilgumu visiem vai kādam konkrētam dalībniekam.
  3. Olimpiādes laikā katram dalībniekam ir tiesības uzdot jautājumus par uzdevuma nosacījumiem vai to tulkojumu dzimtajā valodā.
  4. Olimpiādes laikā kategoriski aizliegts izmantot personīgos datorus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas, sakaru līdzekļus, kā arī mācību literatūru un savas piezīmes.

Cita informācija.

  • olimpiādes rezultāti tiks paziņoti 12.04.2019. – http://paskalaritenis.ik.du.lv
  • apelācijas pieņems no 12.04.-16.04.2019. no plkst. 9.00 – 16.30 DU Informātikas katedrā, Parādes ielā 1, 412. aud.
  • gala rezultāti – 17.04.2019. pēc plkst. 09.00
  • ja ir neskaidrības – vērsties DU Informātikas katedrā, Parādes ielā 1, 412. aud.

Sertifikātu par piedalīšanos olimpiādē    vari saņemt pēc visu uzdevumu veikšanas!